Câu hỏi thường gặp

Xét nghiệm HbA1c có ý nghĩa như thế nào?

513 lượt -25/04/2016

Xét nghiệm HbA1c có ý nghĩa như thế nào?

Xét nghiệm HbA1c có ý nghĩa như thế nào?

Xét nghiệm HbA1c cho biết mức đường huyết trung bình của bạn trong 2-3 tháng vừa qua. Đây là xét nghiệm tốt nhất để theo dõi sự kiểm soát đường huyết, giúp bạn và bác sĩ điều trị đánh giá được đường huyết có kiểm soát tốt hay không trong thời gian vừa qua.

Giá trị bình thường của HbA1c là bao nhiêu?

Bình thường HbA1c chiếm 4-6% trong toàn bộ hemoglobin.

Khi HbA1c tăng trên bình thường 1% tương ứng với giá trị đường huyết của bạn tăng lên 30mg/dl hay 1.7 Mmol/L.

Khi HbA1c tăng > 10% cho thấy đường huyết của bạn trong thời gian qua kiểm soát kém.

Khi HbA1c < 6.5% cho thấy đường huyết của bạn kiểm soát tốt.

 


 Gọi 0902 119 638 hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi
Phản hồi của bạn