Thuốc Nexium(esomeprazole) 40mg có tác dụng gì? Uống lúc nào tốt nhất?