Phì đại tuyến tiền liệt và những biến chứng nguy hiểm

Phì đại tuyến tiền liệt và những biến chứng nguy hiểm
 
Phì đại tuyến tiền liệt sẽ gây ra các triệu chứng rối loạn đường tiểu như TIỂU SÓN, TIỂU KHÔNG HẾT, TIỂU NHIỀU LẦN, BÍ TIỂU, TIỂU BUỐT, TIỂU KHÓ… ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Nếu không được điều trị bệnh kịp thời, bệnh phát triển lâu dài có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm.
#phidaituyentienliet #Tuyentienliet #tienliettuyen #Bienchungphidai