Thuốc Xatral, Alfuzosine Điều trị phì đại U xơ tiền liệt tuyến Xatral xl 10mg