Cách trị tiểu rắt tiểu buốt ở nữ tại nhà, Bằng cây Bòng Bong